Ogólnopolska strona SLD

Zarząd Miejski SLD

Zarząd Miejski  Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bytomiu

Edward Dombrowski  Edward Dombrowski - przewodniczący, skarbnik
Danuta Maśnica

 
Danuta Maśnica – sekretarz
Piotr Bula Piotr Bula (radny miejski) – wiceprzewodniczący
   
002 Ewa Sprężak-Kożlik Ewa Sprężak-Koźlik – wiceprzewodnicząca
Maria Jarosz

Maria Jarosz – przewodnicząca Koła Platformy

Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

   
Andrzej Filipek Andrzej Filipek - członek zarządu
 Kazimierz Nowak Kazimierz Nowak - członek zarzadu

 

Krzysztof Wójcik

                                                 

   Krzysztof Wójcik - członek zarządu                                                                         
   

INFORMACJE I KOMENTARZE