Ogólnopolska strona SLD

Rada Miejska SLD

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Bytomiu

Piotr Bula (radny miejski) – wiceprzewodniczący

Edward Dombrowski – przewodniczący

Iwona Dyro

Andrzej Filipek

Dorota Gudzowska

Lech Jadczak

Maria Jarosz

Zdzisław Marchwiński

Danuta Maśnica - sekretarz

Kazimierz Nowak

Marek Pituła

Marian Rzepkowski

Ewa Sprężak-Koźlik - wiceprzewodnicząca

Krzysztof Wójcik

Kazimierz Zagrodnik

Jan Dyba

INFORMACJE I KOMENTARZE