Ogólnopolska strona SLD

LECZNICZA MARIHUANA

Lecznicza marihuana.

Przewodniczący Rady Miejskiej SLD Tomasz Kalita od pewnego czasu zmaga się z ciężką chorobą. Zdecydował się upublicznić tę informację, angażując się tym samym w działania zmierzające do udostępnienia stosowania w terapii nowotworowej produktów leczniczych zawierających w swym składzie olej konopny.Tomasz Kalita złożył w Sejmie list w celu zmobilizowania Parlamentu do prac nad legalizacją medycznej marihuany. Celem projektowanej regulacji jest dopuszczenie do stosowania w lecznictwie substancji zawierających olej konopny, który ma działanie lecznicze i przeciwbólowe, określenie procedur handlu i dystrybucji niniejszych substancji, oraz wdrożenie programu zakwalifikowania i leczenia pacjentów.
Należy nadmienić, że przedstawiciele partii : Prawo i Sprawiedliwość, .Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz klubu Kukiz'15 poparły działania związane z uregulowaniem prawnym tej kwestii. Temat ten wywołuje szereg dyskusji zarówno na portalach społecznościowych, jak i wśród polityków. Złożenie petycji zapowiedział szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Niemniej jednak wszyscy mają wspólne stanowisko w tej sprawie, że chorym należy zapewnić w sposób legalny standardowe, konwencjonalne metody leczenia, jak również możliwość wyboru wspomagania leczenia metodami niekonwencjonalnymi.
Pomimo faktu, że nadal trwają prace badawcze nad skutecznym leczeniem medyczną marihuaną, wyniki badań w ośrodkach badawczych w Europie i na świecie wskazują na lecznicze właściwości marihuany i wytwarzanego z niej oleju konopnego.
Równocześnie w krajach, w których tego rodzaju leki są stosowane, zostały wprowadzone regulacje prawne. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, w których ta kwestia nie została jeszcze uregulowana.
Umożliwienie dostępu do stosowania terapii opartej o leki powstające na bazie oleju konopnego przyczyni się do poprawy skuteczności leczenia chorób takich jak miażdżyca, padaczka lekooporna, stwardnienie rozsiane, a także pozwoli zwalczyć ból w terapii onkologicznej.

Walka o medyczną marihuanę trwa od dawna, miejmy nadzieję, że zakończy się sukcesem.

Popieramy ten projekt!

INFORMACJE I KOMENTARZE