Ogólnopolska strona SLD

UCHWAŁA VI ŚLĄSKIEGO ZJAZDU

Uchwała VI Zjazdu Wojewódzkiego SLD w województwie śląskim

VI Zjazd Wojewódzki wyraża podziękowania dla dotychczasowych władz za 4-letnią kadencję oraz pracę dla urzeczywistniania wartości socjaldemokratycznych i Sojuszu Lewicy Demokratycznej w województwie śląskim. Gratulujemy tym wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy z rekomendacji SLD i dzięki społecznemu zaufaniu, uzyskali mandat radnego, burmistrza oraz prezydenta.

VI Zjazd Wojewódzki w województwie śląskim popiera podjęty przez władze krajowe Sojuszu projekt referendum aborcyjnego, jako oddania możliwości decydowania o sobie obywatelką i obywatelom. Popieramy również inną obywatelską inicjatywę podjętą przez Związek Zawodowy Górników - wniesiony do Sejmu projekt, któremu udzieliło poparcia ponad 100 tys. obywateli o deputacie węglowym dla emerytów górniczych finansowanym z budżetu państwa.

Gospodarka Śląska nadal jest w okresie transformacji. Widząc trudności w górnictwie, przemyśle stalowym wzywamy do debaty o jej przyszłości. Jednocześnie zwracając uwagę, że proste metody ich rozwiązania uległy wyczerpaniu. Zadaniem śląskiej organizacji SLD jest zaprojektowanie wizji i programu Śląska XXI wieku.

VI Zjazd Wojewódzki udziela poparcia tym wszystkim ruchom społecznymi obywatelskim, które mają na celu obronę demokracji i obecnie obowiązującej Konstytucji RP, przyjętej w referendum za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i przy udziale Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zwracamy się do naszych przedstawicieli we władzy samorządowej o podejmowanie inicjatyw mających na celu przyjęcie stanowisk samorządów o akceptowaniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nawet, jeżeli nie będą one publikowane. Rzeczpospolita ma jeden porządek prawny – ten opisany w Konstytucji.

Z zadowoleniem przyjmujemy oddolne inicjatywy programowe podejmowane w ramach śląskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w tym podjętą w Bytomiu idee V RP. VI Zjazd Wojewódzki SLD rekomenduje do dyskusji koncepcję V Rzeczpospolitej. Jednocześnie popiera projekt zwołania przez organizacje bytomską konferencji ideowo-programowej na jesieni 2016 r. Załącznik do niniejszej Uchwały stanowi Uchwała programowa VII Zjazdu Miejskiego SLD w Bytomiu.

Jednocześnie rekomendujemy, aby Śląska Rada Wojewódzka SLD poświęciła każde swoje posiedzenie sprawom programowym. Na pierwszym spotkaniu powinny zostać skatalogowane najważniejsze problemy regionalne do dyskusji, w tym stosunek do kwestii utworzenia metropolii, górnictwa, inicjatywy podziału województwa. Postulujemy również reaktywację Wojewódzkich Komitetów Wykonawczych i Rady Polityczno-Programowej oraz tworzenie zespołów eksperckich na każdym szczeblu.

 

Częstochowa, 7 maja 2016 roku

INFORMACJE I KOMENTARZE