Ogólnopolska strona SLD

Program wyborczy 2014

PROGRAM WYBORCZY SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ w wyborach miejskich w roku 2014


SLD Lewica Razem dla BYTOMIA

 

Bytom jest źle zarządzany. Narasta zadłużenie, miejskie pieniądze są trwonione, chaos staje się coraz większy. Chcemy to zmienić. Naszym celem jest uczynienie Bytomia miastem, które będzie przyjazne mieszkańcom.

 

Aby to osiągnąć podejmiemy przede wszystkim działania zmierzające do:

- uzdrowienia finansów Bytomia (precyzyjnie planowanie miejskich wydatków i ograniczenie zadłużenie),

- wstrzymania działań zmierzających do nieuzasadnionej prywatyzacji miejskich spółek,

- pozyskania funduszy europejskich.

 

Ważne dla nas będą działania zmierzające do celu, jakim jest uczynienie Bytomia miastem przyjaznym mieszkańcom. Aby do tego doprowadzić podejmiemy następujące działania:

 

Dla ludzi:

- debaty publiczne przed podjęciem kluczowych decyzji dla miasta,

- rozszerzenie zakresu budżetu obywatelskiego,

- wprowadzenie miejskiego program wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

- wsparcie finansowe i organizacyjne dla budownictwa mieszkaniowego,

- uregulowanie finansowania bytomskich szkół, modernizacja bazy szkolnej i przedszkoli,

- wzrost ilości miejsc w przedszkolach i w żłobku miejskim,

- poprawa stanu i zwiększenie dostępności bytomskiej służby zdrowia (wsparcie dla funkcjonowania Szpitala Miejskiego),

- powstrzymanie likwidacji Muzeum Górnośląskiego,

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta.

 

Dla miasta:

- uporządkowanie zarządzania miastem oraz miejską gospodarką komunalną (wdrożenie nowej organizacji zarządzania – wykorzystanie wiedzy i kompetencji pracowników miejskich),

- zmniejszenie bezrobocia – wykorzystanie szansy, jaką jest włączenie terenów bytomskich do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (uzbrojenie terenów Podstrefy Bytomskiej),

- program rewitalizacji zabudowy miejskiej (przygotowanie indywidualnych projektów dla poszczególnych budynków),

- działania na rzecz nowych miejskich inwestycji,

- wsparcie dla działań zmierzających do powstrzymania likwidacji kopalni w Bytomiu,

- budowa i remonty dróg i chodników,

- poprawienie czystości i estetyki miasta,

- kontynuowanie rewitalizacji parków miejskich.

 


INFORMACJE I KOMENTARZE