Ogólnopolska strona SLD

Program wyborczy 2012

PROGRAM WYBORCZY SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ w miejskich wyborach przedterminowych w roku 2012


„PRZYWRÓĆMY BYTOM BYTOMIANOM”

 

Oto, co oznacza to w praktyce:

 1. Wspieranie wszelkich inicjatyw ograniczających bezrobocie w Bytomiu.
 2. Wprowadzenie ułatwień administracyjnych i podatkowych dla bytomskich przedsiębiorców.
 3. Budowa i remonty dróg, rewitalizacja Parku Miejskiego, utrzymanie czystości ulic i chodników, dostosowanie miasta do potrzeb osób  niepełnosprawnych.
 4. Działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w mieście.
 5. Debaty publiczne z udziałem mieszkańców przed podjęciem najważniejszych decyzji dotyczących miasta.
 6. Dbanie o dziedzictwo kulturalne Bytomia – skuteczne działania na rzecz na rzecz bytomskich instytucji kultury oraz właściwego zagospodarowania bytomskich zabytków techniki.
 7. Wspieranie bytomskiego szkolnictwa zawodowego – nie będzie likwidacji placówek oświatowych będących symbolem miasta.
 8. Przygotowanie terenów pod inwestycje – intensywna kampania na rzecz przyciągnięcia do Bytomia nowych inwestorów.
 9. Skuteczny program pozyskiwania krajowych i zagranicznych funduszy pomocowych, szczególnie dla rewitalizacji starej substancji mieszkaniowej.
 10. Nie będzie prywatyzacji przedsiębiorstw i jednostek miejskich (BPK, PEC, ZBM i szpital miejski).
 11. Kompetencje i umiejętności osób mieszkających w Bytomiu dla rozwoju miasta – nie ma potrzeby ściągania „posiłków” z zewnątrz.
 12. Ogródki działkowe w Bytomiu pozostaną nadal w użytkowaniu ich dotychczasowych właścicieli.

 

 

INFORMACJE I KOMENTARZE